Certifikat:

BUREAU VERITAS DANSK VINDUES VERIFICATION CE CERTIFICATION

Certifikat

Företaget har ISO 9001:2000 som säkerställer att företagets ledningssystem uppfyller alla krav enligt denna standard för tillverkning och försäljning av träfönster och dörrar.

DVS-certifikat (Danish Windows Certificate) försäkrar att fönster och dörrar tillverkas av kvalitativa certifierade material.

CE-märkning av produkter visar att produkterna överensstämmer med huvudsakliga krav för tillverkare i EU direktiv om CE-märkning och försäkrar att alla förfarande för godkännande av överensstämmelse har genomförts och en erforderlig produktsäkerhet har säkerställts.

 

Sertifikatas DVC CE sertifikatas CE CERTIFICATION (FRANCE)
CE CERTIFICATION (FRANCE)